OCT screening

Met een OCT (Optical Coherence Tomograph) apparaat worden er beelden gemaakt van de structuren van het oog. Het gaat hierbij meestal om dwarsdoorsneden van het netvlies, de retina. Op deze manier kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Behalve het zichtbaar maken van structuren, is het ook mogelijk om metingen te verrichten, bijvoorbeeld het constateren van ziektebeelden of effecten van behandelingen.

De OCT wordt het meest gebruikt om aandoeningen van de macula, de gele vlek, het centrum van het oog te bekijken. Een OCT- screening wordt ook gebruikt om eventuele afwijkingen van de oogzenuw in beeld te brengen. Ook bevat de OCT een speciaal programma voor glaucoom,  waardoor opsporing van een verhoogde oogdruk in een vroeger stadium mogelijk wordt. Bijkomend voordeel is dat er tegelijkertijd met deze OCT screening ook een fundusfoto wordt gemaakt.

Indien noodzakelijk verwijzen we u door naar de huis- of oogarts.

Download hier de voucher voor een gratis OCT-screening.

oct-screening

Scroll to top